VÄLKOMMEN TILL NYA HOVÅS
GÖTEBORGS NYA STADSDEL

HURRA, INFLYTTNINGEN ÄR IGÅNG!