6 oktober, 2015

Small shops i Nya Hovås

I takt med byggandet av 1 300 nya bostäder och en förbättrad infrastruktur kommer allt fler att upptäcka fördelarna med att göra sina inköp i Nya Hovås. Redan idag blomstrar handeln i området och i bostadskvarteren kring Billdalsvägen lanseras dessutom ett butikskoncept vi valt att kalla för Small Shops. Den personliga handeln i området ska… Läs mer

5 oktober, 2015

Tipsa om din drömbutik

Om ett år från nu kommer både HSB, Veidekke och Skanska att vara i full gång med byggnationen av sina respektive bostadskvarter längs Billdalsvägen, och arbetet med butikslokalerna pågår för fullt. Next Step Group som arbetar med handelsytorna i Nya Hovås tar gärna emot tips om intressanta aktörer som du känner passar in i Nya… Läs mer

Primo – först på italienska


Det är inte bara bostäder som börjar byggas under våren. PRIMO – som betyder just FÖRST på italienska är namnet på områdets nästa kontors- och handelsbyggnad. Och sett från vägen om du kommer från innerstaden blir det den första byggnaden du möter på din väg in i Nya Hovås. Kanske har du funderingar på att… Läs mer

10 maj, 2015

Säljstart BRF Hovås Park

I mitten av maj höll Veidekke Bostad ett informationsmöte för sitt intresseregister och det blev fullt hus. Lär mer om brf Hovås park på veidekkebostad.se/nyahovas/ och anmäl intresse!

12 mars, 2015

Flera byggstarter under 2015

Första kvarteret i området har redan nått sina försäljningsmål och byggnationen av bostäderna i HSBs kvarter Brf Boulevarden går igång i april 2015. Veidekke och Skanska är inte långt efter och planerar för fullt inför sina säljstarter. Mer information om bostäderna kommer lite längre fram i vår. Besök gärna vår projektlokal om du har funderingar,… Läs mer