7 december, 2015

Inhängnad av Veidekkes byggtomt påverkar gång- och cykelbanan

Från och med idag påbörjas inhängnad av Veidekkes byggtomt som ligger bredvid Spektrum i riktning mot Billdal. Byggtomten påverkar gång- och cykelbanan som går utefter Billdalsvägen vid Hovås Allé som kommer att stängas av en bit.

Därför kommer den tillfälliga gång- och cykelbanan som går förbi Origohuset att åter användas för att till fots eller med cykel ta sig till i riktning mot Brottkärr, Fenestra eller Lyckhem. Var gärna litet försiktig när du passerar torget vid Spektrum och led gärna cykeln över torget.