16 december, 2015

Trafiken i Nya Hovås under december 2015-januari 2016

Ny permanent sträckning på Hovås Allé –
Biltrafiken kommer att läggas om i båda körriktningarna på Hovås Allé från och med fredag den 18/12. Du kommer nu att kunna köra i vägbanornas permanenta sträckning.
Var gärna litet extra försiktig när du kör genom Hovås Allé eftersom årstiden är mörk och det kan vara svårt att upptäcka
både de som arbetar med vägen och andra medtrafikanter i tid.

Belysta övergångsställen –
Kompletterande belysning har satts upp vid två övergångar i anslutning till rondellen vid Billdalsvägen västerut och ytterligare belysning är på väg upp för att göra övergångsställena i området säkrare.

Björklundavägen provisorisk byggväg –
Björklundavägen längs med Hovås Allé är en provisorisk byggväg fram till sommaren 2017. Det innebär att bara byggtrafik kan köra, gå eller cykla på vägen. Skyltar kommer att sättas upp så snart som möjligt så att det blir tydligt för alla som färdas i området.