Find Property:

Author: hej@nyahovas.se

Nu flyttar nästa omgång nya nya hovåsare in i Brf Urbani. Det är de två huskropparna i mitten som nu är inflyttningsklara. Kvar är bara den sista Urbani-etappen med lägenheter som blir inflyttningsklara i november. Brf Urbani består av totalt

Nu börjar förberedande markarbete till kvarteret Galleriet, i området söder om Kodakhuset. På bilderna ser ni skisser över hur det skulle kunna se ut när det är färdigbyggt. Det kommer att förekomma bullerstörande arbeten åtminstone fram till industrisemestern. Vi försöker givetvis att störa