Björklundavägen stängs tillfälligt för genomfart


I samband med Magnolia/Constos bygge med det nya bostadskvarteret vid rondellen på Hovås allé behöver man stänga av Björklundavägen för genomfart under 1-2 veckor (gul markering på bilden). Övriga delen av Björklundavägen kommer att vara öppen som vanligt men det kommer alltså inte att vara möjligt med genomfart. Anledningen är att de behöver schakta i vägen. Detta för att säkerställa en säker arbetsmiljö samt säkerheten för tredje man.

Därefter kommer ett körfält att vara öppet medan arbetet för att återställa vägen sker. Det arbetet kommer pågå några veckor då det först ska gjutas bottenplatta och väggar för att sedan återfyllas samtidigt som olika ledningar läggs. Det är i dagsläget inte möjligt att ge mer specifik information vilka dagar de olika momenten startas och avslutas. De kommer att göra allt för att kunna ha en fil öppen under så lång tid av arbetet som möjligt samt att minimera tiden då hela vägen är avstängd.

En del av gångvägen norr om allén kommer även den att vara avstängd. Se bild.

Gul markering: området där Björklundavägen stängs av.

Röd markering: gångväg som stängs av.

Blå markering: möjlig gångväg.

Vi tackar på förhand för förståelsen!

Fler nyheter