Bygginfo: sprängningsarbete


HSB är i behov av att spränga bort berg i området för att kunna bygga Brf Fotografen.

Berörda fastigheter är besiktade av HSB:s riskanalyskonsult och vibrationsmätare satts upp. Två mätare kvarstår att sättas upp under v.49. Mätvärdena för vibrationerna bevakas av HSB samt entreprenören som säkerställer att vi håller oss inom riktvärden för vibrationerna. I samband med sprängningen distribueras information ut via detta utskick, samt informationslappar från sprängningsentreprenör i området. Arbetena kommer påbörjas måndag v.50 på vardagarna. Sprängning kommer att ske ca 2 ggr per dag med relativt små laddningar. Detta kommer att pågå under ca tre veckors tid.

Sprängningen kommer att ske varsamt. Innan sprängning, när alla angränsande ytor är säkrade från obehöriga, ljuder en varningssignal med korta ljudstötar, några sekunder efter sista korta signalen går sprängsalvan som följs av en lång sammanhängande ljudsignal som signalerar att sprängningen är över.

Vakter säkerställer att inga obehöriga finns vid angränsande delar av lekplatsen, GC-banan på Uggleberget och Krogabäcksvägen mot arbetsområdet. Personer på lekplatsen i Krogabäcksparken kommer tillfälligt behöva flyttas till bortre änden av parken.

Kontakt vid frågor om sprängningsarbete:
Niklas Eklund, NCC
0705-809627

Fler nyheter