NYA HOVÅS ETAPP 2


Markerat i grått ser du ett förslag för området öster om 158:an och vid OKQ8-tappen väster om nuvarande utvecklingsområde. Detaljplanearbetet är ännu inte igångstartat. Bland annat vill vi bygga ett resecentrum intill 158:an för att få de bästa expressalternativen att stanna i Nya Hovås.

I Nya Hovås etapp 2 äger både Nya Hovås Stadsutveckling och kommunen mark. På kommunens mark har Nya Hovås Stadsutveckling fått en markanvisning tillsammans med Stena och Wallenstam.

Fler nyheter