Nya Hovås Samfällighetsförening


Samfällighetsföreningen förvaltar 2st gemensamhetsanläggningar i Nya Hovås. Hovås GA68 (4st Gränder norr om Hovås Allé) och Skintebo GA50 (2st Gränder söder Hovås Allé). Så alla gränderna mellan bostadskvarteren längs Hovås Allé är privatägda via denna Samfällighet. Grändernas gatunamn från väster: Kunga-Amandas gränd, Ängsäters gränd, Lillgårdens gränd och Petter-Jons gränd. Hemsidan = https://egrannar.se/nyahovassamfallighetsforening

Fler nyheter