SoKo Samfällighetsförening


SoKo samfällighetsförening förvaltar följande gemensamhetsanläggningar (GA). GA:59 – Prismagaraget innehållande 148 bilplatser (varav 67st EL-laddplatser), samt ett antal MC-platser Gemensamhetsanläggningen består av ett underjordiskt garage under bostäderna till Brf Urbani och Brf Galleriet.
Även bostäderna i Brf Hovås Tak har andelar i denna garageanläggning. GA:58 – SoKo-gården. Gemensamhetsanläggningen består av grönytor med tillhörande anläggningar inom kvarteret. https://egrannar.se/sokosamfallighetsforening

Fler nyheter