Gångstråket över allén byggs om


Gångstråket över allén har sjunkit ner och kommer nu att repareras och byggas om. Det kommer nu att bli tydligare för bilister att det är en plats där gående passerar över, något som kommer att skapa en trevligare och säkrare trafikmiljö. 🚶‍♂️🚶‍♀️🚶‍♂️
 
Så här skriver Trafikkontoret:
“Övergångsstället över Hovås Allé vid hållplats Brottkärrsmotet ska byggas om. Arbetet kommer innebära att gående och cyklister leds om via en tillfällig övergång över Hovås Allé. Den tillfälliga övergången byggs i direkt anslutning till nuvarande övergång. Trafiken påverkas under byggtid med start i mitten av november. Under byggnation kommer ett körfält i vardera riktning vara öppet på Hovås Allé. Kollektivtrafiken går som vanligt under perioden. Arbetena påbörjas i vecka 46 och pågår i 4 – 5 veckor. Arbetet utförs under vardagar mellan klockan 07 – 16.”

Fler nyheter