Krogabäcksvägen & Uggleberget


När bygget av Brf Hovås Tak nu drar igång kommer detta att påverka vägarna precis intill projektet. Sedan tidigare pågår det även byggnation för Brf Galleriet. Med tanke på Brf Hovås Taks läge är det dessvärre omöjligt att inte påverka trafiken under byggnationen.

Om avstängningarna

På en del av sträckan på vägen upp till Uggleberget är ett körfält avstängt. Man har satt in trafikljus för att reglera vem som får köra när. Här finns även en väl tilltagen gång- och cykelbana, för att det ska kännas tryggt att gå upp för Uggleberget trots avstängningarna. Av säkerhetsskäl och för att få ett bättre flöde går det inte att svänga direkt höger ner till Krogabäcksvägen, utan i så fall behöver man vända i rondellen. På den sista biten av Krogabäcksvägen upp mot Uggleberget är också ett körfält avstängt. Även här finns trafikljus för säkerhetsskäl och för att få ett bättre flöde. 

Om inget förändras så kommer de här avstängningarna att gälla åtminstone 2023 ut. Polistillståndet för trafikförändringarna gäller till juli 2024 men målet är att hinna klart tidigare än så. 

Vi beklagar om detta ställer till bekymmer – vi försöker bygga vår stadsdel så smidigt som möjligt och ser fram emot när allt står klart!

Fler nyheter