Krogabäcksvägen har stängts av för genomfart


Nu har Krogabäcksvägen stängts av för genomfart! 

 

Med start den här veckan har Krogabäcksvägen stängt för genomfartstrafik till Uggleberget för fordonstrafik– något som kommer att underlätta trafikflödet på Uggleberget samt till/från Hedtångsvägen. Den tillfälliga avstängningen planeras att ligga kvar tills någon gång i sommar. Vi vill uppmana alla att som vanligt köra försiktigt och följa anvisningar och trafikregler. 

 

Fler nyheter