Nu breddas 158:an


I veckan drar arbetet med 158:an igång. Vägen breddas med ett körfält och Hovåsmotet får två nya ramper.
Det extra körfältet:
Trafikverket breddar 158:an med ett nytt körfält mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet. I nuläget arbetar man utifrån Trafikverkets förslag om att det nya körfältet blir en bussfil. Det är dock Länsstyrelsen som har det sista ordet i frågan och inget slutgiltigt beslut har tagits.
De nya ramperna:
Hovåsmotet får två nya ramper vilket betyder att det efter ombyggnationen kommer att vara möjligt att köra både på och av 158:an i alla riktningar.
Arbetet börjar med de nya ramperna vid Hovåsmotet och fortsätter sedan med breddningen av körfältet söderut mot Nya Hovås. Trafikverket beräknar att arbetet är klart september 2021.
Du hittar mer information kring projektet på Trafikverkets webbsida för väg 158.

Fler nyheter