Planen: Stänga av Krogabäcksvägen för genomfartstrafik


Just nu byggs de sista byggstenarna i Nya Hovås. Nordr bygger Brf Hovås Tak och är i slutfasen av sitt projekt som kommer att vara färdigt efter sommaren 2024. Samtidigt har HSB startat byggnationen av Brf Fotografen som planeras att stå färdigt för inflyttning efter innan sommaren 2025.

Under tiden som dessa projekt pågår behöver man vidta ett antal åtgärder för att kunna fortskrida de båda projekten på ett säkert och smidigt sätt. Planen är att vecka 7 stänga en del av Krogabäcksvägen för genomfart till Uggleberget – något som kommer att underlätta trafikflödet på Uggleberget samt till Hedtångsvägen. Vi har skickat in ansökan för denna avstängning till staden och väntar på godkännande i nuläget.

Parkeringsinformation

För att få ett smidigt parkeringsflöde i området så är det lättast att parkera i parkeringshuset. Där finns möjlighet till två timmar fri parkering när man registrerar sitt fordon i parkeringsappen (Apcoa Flow alternativt Easy park). Kunder till ICA parkerar 1 timme fritt på någon av ICAs två utomhusparkeringar. Övrig kundparkering sker på särskilt avsedda handelsparkeringsplatser.

Vi tackar för visad förståelse och ser fram emot att snart kunna färdigställa Nya Hovås!

 

Fler nyheter