Skapa evenemang tillsammans med oss


Vad tycker du är viktigt för att ett evenemang ska bli så bra som möjligt?
Var med och skapa våra kommande evenemang tillsammans med oss genom att tycka till med vårt dialogverktyg Tyck och Tryck.
Dialogverktyget gör det möjligt för oss att på ett enkelt sätt få reda på vad du tycker.
Vi kommer att ta upp flera olika teman som rör allt från miljö, bostäder och trafikbeteende till förslag på nya verksamheter i området och evenemang.
Klicka här för att vara med och tycka till: www.nyahovas.se/tycktryck

Fler nyheter