Succé för Reningsborgs-popupen!


Under två helger i december har Reningsborg varit på plats i en lokal på allén. Dels för att sälja second hand-prylar, där pengarna går till deras verksamhet där de bland annat stöttar ukrainare på flykt i t.ex. Polen, men även till mer lokala projekt. 

Det skedde även en insamling där man fyllde två stora lastbilar. Mikael Albertsson är direktor på Reningsborg: 

– Det har varit många fina möten med intresserade gåvogivare och kunder. Vi har även fått tillfällen till bra samtal om vad Reningsborg gör och de utmaningar vi möter i det läge världen befinner sig i idag, bl.a. vad vi gör för människor som behövt fly från kriget i Ukraina. Vi är oerhört tacksamma för allt stöd och allt som skänkts oss under dessa två helger.

Fler nyheter