Trafikinfo Uggleberget/Krogabäcksvägen


Information om trafiken vid Brf Hovås Tak och Brf Fotografen

I nuläget utförs arbete för både Brf Hovås Tak (beräknas vara inflyttningsklart i aug/sep 2024) och Brf Fotografen (beräknas vara inflyttningsklart sommaren 2025). Man har nu tillsatt en byggsamordnare som ska se över situationen för att det ska gå så smidigt som möjligt framöver. Man ser även över om det går att optimera på något tydligare sätt i nuläget. 

Nuläget
I början av v.49 kommer barriären på GC-banan på Uggleberget utanför Brf Fotografen att tas bort tillfällig under en 1-2 veckors period. Det innebär att det under denna tiden kommer att vara samma upplägg som innan den senaste avstängningen. Det utreds just nu om det går att hitta en bättre tillfällig lösning för trafikljusen på Uggleberget. 

I början av 2024

I början av 2024 (så snart som möjligt) planerar man att stänga av Krogabäcksvägen för genomfartstrafik. Det kommer i så fall betyda att man kan plocka bort de två trafikljusen som står på Krogabäcksvägen och Hedtångsvägen. Detta kommer i sin tur att göra att det går fortare vid trafikljusen som står på vägen Uggleberget. Trafiklösningen hanteras tillsammans med staden som även behöver ge sitt godkännande. Det gäller även hur omledning av tredje person ska ske på ett säkert sätt. 

I vår/sommar
I vår är förhoppningen att Brf Fotografen kan dra in sin avstängning på vägen Uggleberget tillräckligt mycket för att kunna tillåta två-filig fordonstrafik framför ytan vid Brf Fotografen. Alla dessa planer behöver dock godkännas av staden.

I början av sommaren planerar Brf Hovås Tak att plocka bort avstängningen mot Uggleberget. Det innebär att den enfiliga biten blir betydligt kortare alternativt blir tvåfilig hela även – förutsatt att det är möjligt att ordna tvåfiligt även framför Brf Fotografen. Det kommer i så fall inte att behövas några trafikljus alls. Det är troligt att Krogabäcksvägen kommer att vara avstängd för genomfart upp till Uggleberget. 

Notera: Samtlig information ovan är en preliminär och kan komma att ändras om förutsättningar förändras.

Fler nyheter