Uppdatering arbeten Brf Fotografen


Den här veckan har Stommontage med formning av väggar startat. Under tiden som stommontaget sker så kommer det att vara ett något högre tryck på trafiken in och ut från byggets lossningsyta. Därefter påbörjas gjutning av källarväggar i slutet av den här veckan eller under nästa vecka. Med start v.16 blir det tyngre leveranser med skalväggar och plattbärlag. Detta planeras sedan att pågå till augusti/september i år. 

Fler nyheter