5 oktober, 2015

Primo – först på italienska


Det är inte bara bostäder som börjar byggas under våren. PRIMO – som betyder just FÖRST på italienska är namnet på områdets nästa kontors- och handelsbyggnad. Och sett från vägen om du kommer från innerstaden blir det den första byggnaden du möter på din väg in i Nya Hovås. Kanske har du funderingar på att… Läs mer

12 mars, 2015

Flera byggstarter under 2015

Första kvarteret i området har redan nått sina försäljningsmål och byggnationen av bostäderna i HSBs kvarter Brf Boulevarden går igång i april 2015. Veidekke och Skanska är inte långt efter och planerar för fullt inför sina säljstarter. Mer information om bostäderna kommer lite längre fram i vår. Besök gärna vår projektlokal om du har funderingar,… Läs mer