Find Property:

mars 2018

Året är 2015. Ett guldigt hus med kaxig arkitektur byggs mitt i körfältet, i samband med att vägen flyttades. Där såg det först ganska ensamt ut. Inom kort växte tre bostadskvarter fram runt det guldiga huset, och snart kände man