Bygginfo för Heimstadens kvarter


Under vecka 46 påbörjades arbeten med den sista bottenplattan för hus 1 som är placerad ut mot Hovås Allé. De börjar med schaktarbeten och återfyllning mot källarytterväggen för att under vecka 49 slå stålpålar. Pålningsarbetet förväntas vara klart innan årsskiftet och pågår måndagar till torsdagar 07.00 – 19.00. Under dessa tider kan bullernivån öka något. 

I en an annan del av byggprocessen har de gjutit klart alla källarytterväggar samt påbörjat återfyllningen kring väggarna. När det är gjort kommer sponten att dras upp som är slagen längs med Kunga-Amandas gränd samt Brottkärrsvägen. Det arbetet är planerat under v. 48 och kommer pågå måndag-onsdag mellan 07.00-19.00. Under dessa dagar kan bullernivån kan öka något då spontplankorna vibreras upp.

Fler nyheter