Del av Bjöklundavägen stängs av


Tisdag 8/2 påbörjas en för biltrafik avstängning av Björklundavägen, för att ta sig förbi projektet Hovås Entré (se skiss nedan). Denna tillfälliga avstängning krävs som säkerhet och för att arbetet skall kunna genomföras när den stora tornkranen för Hovås Entré monteras ner. Start tisdag 8/2 klockan 6:30 och pågår till torsdag 10/2 klockan 17:00 

Gångtrafiken förbi området påverkas inte, men bilar till och från Brf Boulevarden och Brf Solgränds garageinfarter ombedes under denna tid att invända sig av in- och utfarten i väster borta vid Brf Fritiden. Hänvisningsskyltning på plats kommer också att monteras upp. Vi hoppas att det inte kommer att störa för mycket.

Fler nyheter