Störande lukt kan uppstå de närmsta veckorna


Nu arbetar Skanska med att lägga tätskikt på gårdsbjälklaget till Urbani-kvarteret. Det kan tyvärr innebära att det vid tillfällen kan lukta illa. Skanska hälsar att den värsta delen av arbetet redan är gjord. Arbetet beräknas pågå i 3-4 veckor till. Tack för visad hänsyn!

Fler nyheter