Find Property:

Bygginformation

Nu börjar förberedande markarbete till kvarteret Galleriet, i området söder om Kodakhuset. På bilderna ser ni skisser över hur det skulle kunna se ut när det är färdigbyggt. Det kommer att förekomma bullerstörande arbeten åtminstone fram till industrisemestern. Vi försöker givetvis att störa