Find Property:

Bygginformation

Det är många som undrar hur det går med den planerade lekplatsen och parken vid Krogabäcken. Parken kommer att byggas av Nya Hovås och därefter skänkas till kommunen, som då blir ansvariga för driften. Just nu väntar vi på att få vårt förslag på

I veckan drar arbetet med 158:an igång. Vägen breddas med ett körfält och Hovåsmotet får två nya ramper. Det extra körfältet: Trafikverket breddar 158:an med ett nytt körfält mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet. I nuläget arbetar man utifrån Trafikverkets förslag om att det